Aanvraag tot opslaan/verkrijgen materiaal

Elke onderzoeker die toegang wenst tot de faciliteiten of de collecties van UBiLim dient hieromtrent een aanvraag voor in te dienen. Afhankelijk van of het gaat over het opslaan van materiaal (collectie/studie aanvraag) of het verkrijgen van materiaal (project aanvraag) dient er een bepaalde procedure gevolgd te worden.

 

De verschillende procedures houden in:

 

Indien onderzoekers zelf de pre-analytische verzameling en verwerking van stalen wensen uit te voeren, dienen zij voor de aanvang van hun studie een opleiding te volgen bij UBiLim. Hierbij zal er gebruik gemaakt worden van de door UBiLim gevalideerde analysevoorschriften. Dit wordt gedaan om de uniformiteit tussen de stalen opgeslagen in UBiLim te bewaren en eenzelfde kwaliteit te garanderen. Daarbij komt ook nog dat materiaal opgenomen in UBiLim aan bepaalde voorwaarden dient te voldoen. Zo dient het materiaal te zijn vergezeld van een Minimale Dataset (opgesomd in LI.UBI.17, voor de huidige versie zie Formulieren).

 

Gedurende de aanleg van een collectie  bezit de voogd van de collectie de exclusiviteit over het verzamelde materiaal. Hierna kan de exclusiviteitsperiode in onderling overleg tussen onderzoekspartner en UBiLim vastgelegd worden. Na het verlopen van deze periode wordt de collectie overgedragen aan UBiLim, die deze beschikbaar stelt voor andere onderzoeksgroepen.

 

Voor meer informatie kunt u altijd direct contact met ons opnemen.