Aanvraag tot uitlevering materiaal

UBiLim kan enkel tot uitlevering van materiaal/gegevens overgaan indien FO.UBI.9 ingediend en goedgekeurd is en de nodige documenten (goedkeuring Ethisch Comité, definitieve versie studie protocol, …) aangeleverd zijn indien de project aanvraag stalen/gegevens van derden of secundair gebruik van stalen/gegevens betreft.

 

Voor de uitlevering van stalen/gegevens dient FO.UBI.10 (voor de huidige versie zie Formulieren) ingediend te worden samen met een selectielijst waarin ieder opgevraagd, individuele staal met bijhorende informatie zoals staaltype, vermeldt staat. Vervolgens kan in onderling overleg met de UBiLim medewerkers een datum en eventueel tijdstip van uitlevering afgesproken worden.

 

Aanvraag tot uitlevering materiaal

Voor meer informatie kunt u altijd direct contact met ons opnemen.