Collecties, studies en projecten

terug naar boven Auto-immuniteit

Studies

 • DMF-MS studie: Immuun regulatie door middel van dimethylfumaraat (DMF) in patiënten met relapse-remitting multiple sclerosis
 • HersMS studie: Post mortem hersenweefsel van personen met Multiple Sclerose
 • IMMHC studie: Auto-antilichamen en ziektekenmerken in reumatoïde artritis
 • IMMHC2 studie: Identificatie van immuunsysteem parameters in gezonde controles
 • IMMMS studie: Studie van de rol van de humorale immuunrespons in multiple sclerose en het effect van immunomodulerende therapie
 • IMMMS2 studie: Identificatie van immuunsysteem parameters in patiënten met multiple sclerose
 • IMMRA studie: Auto-antilichamen en ziektekenmerken in reumatoïde artritis
 • RASFX studie: Potentiële prognostische factoren, vroege detectie en lange termijn monitoring van gewrichtsschade in een cohort van 350 reumatoïde artritis of psoriatische artritis patiënten gebruikmakende van hoge-resolutie röntgenstralen, been-, kraakbeen-, en inflammatie-gerelateerde biomarkers en auto-antilichaam screening
 • SCIBMO studie: Identificatie en karakterisatie van nieuwe antilichaam biomarkers na ruggenmergschade
 • SWSPA studie: Identificatie van auto-antilichamen als biomerkers in axiale spondyloartritis
 • TFHAmB studie: De rol van adaptieve immuniteit in multiple sclerose – Studie naar folliculaire regulatoire T-cellen uit amandelen en bloed van gezonde personen

 

Projecten

 • AAbRA project: Autoantilichamen en ziektekenmerken in reumatoïde artritis    
 • AbBcMS project: Studie van antilichaam afhankelijke en onafhankelijke B-cel functies in multiple sclerose
 • AGEMS project: Effecten van immuun veroudering op B-cel populaties in multiple sclerose
 • AGERAGE project: AGE gemedieerde RAGE activatie: een nieuw target voor multiple sclerose
 • BIOMMS project: Studie van nieuwe kandidaat biomerkers in multiple sclerose
 • BIOMSCI project: Identificatie en karakterisatie van nieuwe antilichaam biomarkers na ruggenmergschade
 • CD4CD28 project: Een rol voor immunosenescentie en CD4+CD28- T-cellen in patiënten met multiple sclerose
 • CRMP2 project: Studie naar de eiwitexpressie van collapsin response mediator protein 2 (CRMP2) in de verschillende T-cel populatie
 • CTLTFR project: Alteraties in T-cel-subtypes beïnvloeden het ziekteverloop van Multiple Sclerose
 • EPIPMS project: Epigenetische regulatie van myelin basic protein (MBP) in progressieve multiple sclerose (MS)

 • HLTAGE project: Healthy Aging – Gezond ouder worden: biomerkers voor immuunveroudering

 • ICB-MS project: In vitro analyse van immuun cel balans in multiple sclerose en het effect van zout op deze wisselwerkingen.
 • LIFOSM project: Immunomodulatoire effecten van LIF en OSM in multiple sclerose
 • LIPOPROT project: De invloed van lipoproteïnen op monocyt-functie en ziekteprogressie tijdens multiple sclerose
 • THERMS project: Studie naar de rol van het humorale immuunrespons in multiple sclerose en het effect van immunomodulerende therapie
 • Tr-BBB project: Interacties tussen regulatoire T-cellen en de bloed-hersenbarrière
 • Treg project: De rol van regulatoire T-cellen in B-cel autoreactiviteit in multiple sclerose
 • VAISMS project: Het verouderde aangeboren immuunsysteem als oorzaak van ziekteprogressie in multiple sclerose
 • ValSci project: Validatie van kandidaat biomarkers in ruggenmergschade patiënten

 

terug naar boven Cardiologie

 • HFIR studie: Invloed van inspanningstherapie op insulineresistentie bij patiënten met hartfalen
 • HFIRB studie: Glucosetolerantie en verklarende factoren voor insulineresistentie bij patiënten met hartfalen
 • OMICS-CRT studie: Metabolomische en cellulaire veranderingen geïnduceerd door cardiale resynchronisatie therapie

 

terug naar boven Diabetes

 • ExTiDi studie: Invloed van timing van training op suikercontrole in mannen met type 2 suikerziekte.

 

terug naar boven Gynaecologie/Fertiliteit

 • CAP studie: Capillaroscopische veranderingen in de zwangerschap: een multicenter, prospectieve studie
 • CC-ED studie: Studie naar de mechanisme achter erectiele dysfunctie
 • PE2PC studie: Progenitor cellen in het screenen voor pre-eclampsie

 

terug naar boven Infectieziekten

 • CMHCV studie: Case management van HCV geïnfecteerde persoenen die drugs spuiten in België 
 • FAPIC studie: Fast assay voor pathogeen identificatie en karakterisatie - Prospectieve Studie 
 • Happiest studie: De Hasseltse appendicitis immunologie- en omgevingsstudie

 

terug naar boven Obesitas

 • ERLO studie: Endocriene regulatie van lipolysis in obese personen: impact van sport-geïnduceerde hormonen
 • OB-NMR studie: Bepaling van het metabool profiel van obese vs normaalgewicht kinderen door middel van 1H-NMR spectroscopie van bloedplasma en urine
 • OB-SNP studie: Genetische polymorfismen gerelateerd aan atypische antipsychotica geïnduceerde gewichtstoename

 

terug naar boven Oncologie

Studies

 • BCNMR studie: Metabole veranderingen als diagnostische indicator voor kanker
 • BIOCOR studie: Analyse van de eindproducten van de stofwisseling in bloedplasma: een nieuwe test voor de detectie van dikke darmkanker     
 • DERMISHEAD studie: Low-level laser therapie voor het voorkomen en onder controle houden van radiodermatitis in hoofd- en nek kanker patiënten
 • Hematologische collectie: Systematische collectie van restmateriaal van hematologische casussen, gestart in 2008
 • KLIMOP studie: Ouderen en kanker
 • LCNMR studie: Zoektocht naar biomerkers voor de detectie van longkanker door middel van een NMR spectroscopische analyse van bloedplasma
 • TRANSDERMIS studie: Low-level laser therapie als behandeling om radiodermatitis in borstkanker patiënten te voorkomen en te onderhouden

 

Project

 • NGSAML project: Mutatie spectra en frequentie analyse van retrospectieve acute myeloïde leukemie (AML) stalen gebruikmakende van next-generation seauencing (NGS): een vergelijkende studie van geselecteerde myeloïde panels

 

terug naar boven Revalidatie

 • BACOPD studie: Orale beta-alanine supplementatie in patiënten met COPD: structurele, metabole en functionele adaptaties
 • FSLC studie: Functionele status van patiënten die een behandeling ondergaan voor longkanker: een prospectieve follow-up studie
 • HITDCM studie: Het effect van intervaltrainingen op de hartfunctie en regeling van de bloedsuikerspiegel bij Diabetescardiomyopathie

 • LBP-HIT studie: Structurele en functionele effecten van een Hoge Intensiteit Training (HIT) programma bij patiënten met aspecifieke chronische lage rugpijn
 • MS-CMR studie: Invloed van revalidatie/oefentherapie op de cardio metabole risicofactoren die gepaard gaan met multiple sclerose
 • MSCAR studie: De impact van carnosine loading en revalidatie therapie op spier karakteristieken en uithoudingscapaciteit in Multiple Sclerose
 • MSHIIT studie: Invloed van fysieke activiteit op spiervezelkarakteristieken van personen met multiple sclerose
 • NMES studie: De efficiëntie van elektro spierstimulatie ter preventie van spierverlies in Intensive Care patiënten
 • WALK studie: Het effect van een wandelprogramma op spierkracht, evenwicht, lichaamssamenstelling, botmetabolisme en levenskwaliteit bij postmenopauzale vrouwen met verminderde botdensiteit

 

terug naar boven Respiratoire aandoeningen

Studies

 • COPDEX studie: Veranderingen in microcirculatie en functionele status tijdens COPD opflakkeringen
 • NiNbI studie: Non-invasieve diagnose voor luidruchtig ademende zuigelingen en peuters