Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

BIOCOR studie

Laatste wijziging: 14 januari 2022

Analyse van de eindproducten van de stofwisseling in bloedplasma: een nieuwe test voor de detectie van dikke darmkanker     

 

Hoofdonderzoeker: prof. dr. Michiel Thomeer

 

Colorectale kanker is de 2e meest dodelijke vorm van kanker in België met een geschatte mortaliteit van 2.974 personen in 2008. Zoals geldt voor verschillende andere vormen van kanker, geldt ook hier dat de fase waarin de tumor zich bevindt op moment van de diagnose een belangrijke rol speelt in de klinische uitkomst van de colorectale kanker patiënt. Jammer genoeg verschijnen de  specifieke symptomen van colorectale kanker pas tijdens de gevorderde fases van de ziekte, waardoor het moment van diagnose verlaat wordt en de uitkomst voor de patiënt verslechterd. Screenings die toelaten colorectale kanker in een vroege fase op te sporen maken verhogen de overlevingskansen van de patiënten die lijden aan de ziekte. Een test op basis van bloed is een veelbelovende methode om te screenen voor colorectale kanker aangezien het weinig invasief is, niet duur, makkelijk uit te voeren en daardoor zal lijden tot hoge deelname. De sleutel tot de ontwikkeling van een bruikbare screening methode op basis van bloed is het vinden van biomarkers in de bloed die gevoelig en specifiek genoeg zijn voor colorectale kanker. Metabolomics, d.w.z. de studie van alle aanwezig metabolieten in het menselijk lichaam, kan van grote hulp zijn bij het zoeken naar zulke biomarkers, aangezien het metabolisme van kankercellen significant verschilt van die van normale cellen. Het veranderd metabolisme van kankercellen veroorzaakt een veranderingen in het metabole fenotype van een organisme en metabolieten kunnen daarom dienen als geschikte biomarkers voor kanker.

 

Het doel van dit project is om na te gaan of metabole fenotypering van plasma het mogelijk maakt om met een acceptabele sensitiviteit en specificiteit darmkanker op te sporen. Hiervoor worden plasma stalen verzameld van patiënten met colorectale kanker en controle personen en geanalyseerd met behulp van proton nucleaire magnetische resonantie spectroscopie. Vervolgens zal een multivariate analyse uitgevoerd worden om na te gaan of de metabole samenstelling van plasma het mogelijk maakt een onderscheid te maken tussen beide groepen.