Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

CD4CD28 project

Laatste wijziging: 14 januari 2022

Een rol voor immunosenescentie en CD4+CD28- T-cellen in patiënten met multiple sclerose

 

Hoofdonderzoeker: prof. dr. Niels Hellings, Verantwoordelijk onderzoeker: Marjan Vanheusden

 

In 20% van de personen met multiple sclerose (MS), een autoimmune aandoening van het centraal zenuwstesel, komt een bepaald subtype T cellen voor: de CD4+CD28- T cellen. Deze cellen zijn een belangrijk kenmerk van de veroudering van het immuunsysteem. De oorzaak van het ontstaan en expanderen van deze cellen en hun rol in de MS pathologie is onbekend. Er wordt gedacht dat cytomegalovirus (CMV) een rol speelt bij het ontstaan en eventueel bij de expansie van CD4+CD28- T cellen, namelijk via chronische antigen presentatie. Verder wordt er gesuggereerd dat deze CD4+CD28- T cellen kunnen bijdragen aan schade aan het centraal zenuwstelsel (2).

In deze studie zal onderzocht worden of MS patiënten die deze CD4+CD28- T cellen bezitten en/of immuun-veroudering vertonen, een erger ziekteverloop hebben in vergelijking met patiënten zonder deze cellen.

 

Eerst zal er onderzocht worden of er een verschil is tussen MS patiënten met en zonder deze CD4+CD28- T cellen op het klinisch, genetisch en immunologisch niveau. Klinische parameters (EDSS, MSSS, type, aantal relapses,…) en biomerkers aanwezig in het cerebrospinaalvocht worden bepaald, om na te gaan of de ziektelast en het klinisch verloop erger zijn bij MS patiënten met deze cellen. Genetische factoren, zoals 'single nucleotide polymorphisms' die geassocieerd zijn met MS en cytomegalovirus, worden bestudeerd om te achterhalen of ze zouden kunnen leiden tot de expansie van CD4+CD28- T cellen. Verder worden immunologische verschillen onderzocht door het cytokineprofiel tussen beide patientgroepen te bestuderen en door het screenen van immuuncellen, zoals Th17 en Tregs, die verstoord zijn in MS. Ten slotte zal ik de invloed en mechanismes van CMV infectie op de expansie van de CD4+CD28- T cellen bestuderen.

 

Dit onderzoek zal meer helderheid geven over de pathogenese van MS en zal bijdrage tot de ontwikkeling van een meer gerichte behandeling van MS patiënten.

 

Publicaties

  • Peeters LM, Vanheusden M, Somers V, Van Wijmeersch B, Stinissen P, Broux B, Hellings N. Cytotoxic CD4+ T Cells Drive Multiple Sclerosis Progression. Front Immunol. 2017;8:1160.
     
  • Vanheusden M, Broux B, Welten SP, Peeters LM, Panagioti E, Van Wijmeersch B, Somers V, Stinissen P, Arens R, Hellings N. Cytomegalovirus infection exacerbates autoimmune mediated neuroinflammation. Sci Rep. 2017;7(1):663.