Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

CRMP2 project

Laatste wijziging: 14 januari 2022

Studie naar de eiwitexpressie van collapsin response mediator protein 2 in de verschillende T-cel populatie

 

Hoofdonderzoeker: prof. dr. Niels Hellings, Verantwoordelijk onderzoeker: dr. Annelies Vanheel

 

Het doel van deze studie is het bestuderen van de expressie van CRMP2 in de verschillende T-cel populaties die betrokken zijn bij het MS-ziekteproces, om zo een beter inzicht te krijgen in de rol van dit eiwit bij de migratie van autoreactieve T-cellen naar het CZS. Hierbij willen we zowel kijken naar de T-helper cellen, cytotoxische T-cellen, regulatoire T-cellen en memory T-cellen. Voor deze T-cel populaties zal de CRMP2 expressie onderling vergeleken worden, maar ook de verschillen in expressieniveau tussen gezonde controles en MS patiënten. Een hogere CRMP2 expressie in een bepaalde T-cel populatie, of bij MS patiënten zou er immers op kunnen wijzen dat er een verhoogde migratie kan plaatsvinden.

 

Voor de T-helper cellen willen we naast de basis CRMP2 expressie ook een verdere opdeling maken voor de verschillende subtypes van T-helper cellen, namelijk T helper 1, 2 en 17. Omdat deze subtypes niet standaard gemeten kunnen worden in het bloed, moet er eerst een differentiatie experiment gebeuren. Hierbij zullen T-helper cellen door toevoeging van de juiste cytokines gestimuleerd worden om te prolifereren tot de verschillende subtypes. De expressie van CRMP2 zal gemeten worden via flowcytometrische analyse, alsook kwantitatieve PCR.