Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

ERLO studie

Laatste wijziging: 14 januari 2022

Endocriene regulatie van lipolysis in obese personen: impact van sport-geïnduceerde hormonen

 

Hoofdonderzoeker: prof. dr. Dominique Hansen, Verantwoordelijk onderzoeker: dr. Kenneth Verboven

 

Het aandeel van endocriene hormonen in de regeling van lipolyse tijdens uithoudingsinspanning in personen met obesitas, en de impact van lange termijn bewegingsinterventie hierop, is onvoldoende bekend. Echter is het belangrijk dit beter te begrijpen, om de impact van bewegingsinterventie op vetmassaverlies in personen met obesitas te maximaliseren, en hierdoor bij te dragen tot grotere primaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen.

Binnen dit onderzoek zal de gevoeligheid van vetcellen voor inspanningsgerelateerde hormonen, welke de lipolyse aansturen, in gezonde en obese mannen onderzocht worden. Deze proefpersonen worden eerst uitgebreid gefenotypeerd om een beeld te krijgen van hun metabool en hormonaal profiel, samen met het aanwezige cardiovasculaire risicoprofiel. Uit deze studie zal blijken welke specifieke hormonen een afgevlakte lipolytische respons vertonen in mannen met obesitas.

Op basis van de bevindingen kan op termijn een levensstijl interventie (verandering van activiteitsgedrag) geoptimaliseerd worden, welke als strategie kan worden ingezet in de toekomstige preventie en behandeling van obesitas en cardiovasculaire aandoeningen.

 

Publicaties:

  • Verboven K, Hansen D, Moro C, Eijnde BO, Hoebers N, Knol J, Bouckaert W, Dams A, Blaak EE, Jocken JWE. Attenuated atrial natriuretic peptide-mediated lipolysis in subcutaneous adipocytes of obese type 2 diabetic men. Clinical Science, 2016.