Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

ExTiDi studie

Laatste wijziging: 14 januari 2022

Invloed van timing van training op suikercontrole in mannen met type 2 suikerziekte.

 

Hoofdonderzoeker: prof. dr. Dominique Hansen

 

Sport interventie wordt in de zorg voor diabetes type 2 beschouwd als een van de hoeksteen. Volgens internationale klinische richtlijnen zou een dergelijke interventie leiden tot een aanzienlijke verbetering van de glycemische controle, lipidenprofiel, lichaamssamenstelling, lichamelijke conditie en spierkracht. Bovendien is de impact van verschillende trainingsmodaliteiten op de veranderingen in de glycemische controle bij type 2 diabetespatiënten reeds beschreven. Echter, de optimale timing van de training (voor het ontbijt in nuchtere toestand of na het ontbijt in de postprandiale toestand) blijft onbekend voor type 2 diabetes patiënten. Er wordt verondersteld dat lichamelijke oefening op de nuchtere maag intramusculaire vetzuur omzet verhoogt en hierbij de ophoping van intramusculair vet voorkomt en/of de vetverbrandingscapaciteit verbetert. Dit zou kunnen leiden tot een beter behoud van de insulinegevoeligheid en leiden tot een betere glykemische controle. Anderzijds, wanneer enkele uren na het ontbijt de trainingssessies worden uitgevoerd, is de grootte van de postprandiale hyperglycemie significant lager bij type 2 diabetespatiënten. Een vermindering in postprandiale hyperglycemie zou leiden tot een aanzienlijke daling in HbA1c-inhoud van het bloed en leiden tot een betere glykemische controle.

 

In deze studie worden 50 patiënten met type 2 diabetes willekeurig onderverdeeld in volgende groepen: 3 maanden uithoudingstraining (3 dagen/week, bij 65% van de VO2max, gedurende 45 minuten/sessie) voor het ontbijt (in nuchtere toestand) of onmiddellijk na het ontbijt (in postprandiale conditie). Bij de start van de interventie en na 3 maanden van deelname worden de volgende metingen uitgevoerd: bloedmonster analyse (glucose, insuline, HbA1c, lipidenprofiel), nuchtere bloedmonster en euglycemic hyperinsulinemische clamp-test (glucose, insuline), maximale fiets inspanningstest ( VO2max, Wmax, HFmax), lage intensiteit inspanningstest (substraat selectie op basis van RER), botmineraaldichtheid scan (lichaamssamenstelling), en spierbiopsie (samenstelling type spiervezels, oxidatieve enzymactiviteit, glycogeen en IMTG inhoud). Alvorens deel te nemen aan deze studie zullen lipidenverlagende en glucoseverlagende medicatie worden gestopt voor 3 dagen en voedselinname wordt gestandaardiseerd.