Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

FSLC studie

Laatste wijziging: 14 januari 2022

Functionele status van patiënten die een behandeling ondergaan voor longkanker: een prospectieve follow-up studie

 

Hoofdonderzoeker: prof. dr. Martijn Spruit, Verantwoordelijk onderzoeker: dr. Chris Burton

 

Preliminaire resultaten wijzen erop dat patiënten met longkanker een daling in inspanningstolerantie en spierkracht ervaren in de loop van hun behandeling. De onderliggende mechanismen en de impact van deze verandering is nog niet onderzocht. Deze studie  zal daarom  een groep van 80 patiënten die behandeld worden voor longkanker volgen. Patiënten zullen worden beoordeeld vóór, tijdens en aan het einde van de behandeling (chirurgie en/of chemotherapie en/of radiotherapie). De doelstellingen van deze studie zijn:

 

  1. De invloed van de behandeling voor longkanker op de maximale en functionele inspanningsvermogen nagaan (primaire uitkomst).
  2. De metabole veranderingen die verbonden zijn aan de veranderingen in het inspanningsvermogen nagaan  tijdens de behandeling voor longkanker (primaire uitkomst).
  3. De relatie tussen de veranderingen in de inspanningstolerantie, dagelijkse fysieke activiteit, longfunctie en skeletspier functie nagaan tijdens de behandeling voor longkanker (secundaire uitkomst).
  4. De relatie tussen de veranderingen in de inspanningstolerantie en zelf-gerapporteerde levenskwaliteit, functionele status, gevoelens van angst en depressie en symptomen nagaan tijdens de behandeling voor longkanker (secundaire uitkomst).
  5. De relatie tussen fysieke activiteit en de inspanningstolerantie aan de ene kant en comorbiditeit, ziekenhuisopnames en kanker-gerelateerde en andere oorzaken van sterfte aan de andere kant nagaan na de behandeling van longkanker (verkennende uitkomst).