Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

LIPOPROT project

Laatste wijziging: 14 januari 2022

De invloed van lipoproteïnen op monocyt-functie en ziekteprogressie tijdens multiple sclerose

 

Hoofdonderzoeker: prof. dr. Jerome Hendriks, Verantwoordelijk onderzoeker: Winde Jorissen

 

Het doel van deze studie is om een mogelijke relatie te bepalen tussen lipoproteïnen niveaus in het bloed en de cerebrospinale vloeistof (CSV), de oxidatiestatus van deze lipoproteïnen, het inflammatoire fenotype van de monocyten en de ziektestatus (EDSS score) van de MS patiënten. Lipoproteïnen profielen uit plasma en CSV worden opgesteld aan de hand van NMR in samenwerking met Dr. Alan Thomas Remaley aan het National Institutes of Health (Bethesda, Washington DC, USA). De fenotypering van monocyten gebeurt aan de hand van kwantitatieve PCR en wordt gevalideerd op eiwit niveau met ELISA. De oxidatiestatus van de lipoproteïnen wordt bepaald aan de hand van TBARS assays en metingen van de vorming van geconjugeerde diënen.

 

In MS zijn er wijzigingen in lipoproteïnen niveaus / subtypes. Als we weten hoe het fenotype van monocyten ongunstig of gunstig wordt beïnvloedt door bepaalde lipoproteïnen (of hun subtypes / gemodificeerde vormen) kunnen we deze lipoproteïnen niveaus moduleren op een manier die gunstigere lipoproteïnen niveaus teweegbrengt en zo mogelijk ook een gunstiger verloop van de ziekte. Enerzijds kunnen de lipoproteïnen dienen ter aanvulling van reeds bestaande therapiën voor MS (e.g. er kan er een dieet ontwikkeld worden dat de niveaus gunstig beïnvloedt). Anderzijds kunnen de lipoproteïnen in vervolgstudies ontwikkeld worden tot een nieuwe therapie (e.g. compounds zoals ApoA-I mimetics, niacine, …) die de lipoproteïnen niveau’s gunstig beïnvloeden.

 

Publicaties:

  • Jorissen W, Wouters E, Bogie JF, Vanmierlo T, Noben JP, Sviridov D, Hellings N, Somers V, Valcke R, Vanwijmeersch B, Stinissen P, Mulder MT, Remaley AT, Hendriks JJ. Relapsing-remitting multiple sclerosis patients display an altered lipoprotein profile with dysfunctional HDL. Sci Rep. 2017;7:43410.