Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

PrevER studie

Laatste wijziging: 11 januari 2022

Hepatitis C prevalentie in de algemene bevolking van België: een multicenter seroprevalentie studie op de spoedafdeling

 

Hoofdonderzoeker: prof. dr. Geert Robaeys, Verantwoordelijk onderzoeker: Rob Bielen

 

De cijfers waarop we ons baseren in het epidemiologisch en gezondheidseconomisch onderzoek rond HCV in België zijn niet meer up-to-date. Daarenboven wordt er in de Verenigde Staten (VS) door het 'Center for Disease Control and Prevention (CDC) aangeraden om alle patiënten, geboren tussen 1945-1965 ten minste éénmalig te screenen voor HCV, bovenop de bestaande screening bij risicopopulaties. In Europa en België, is het niet duidelijk of dit ook noodzakelijk is.

 

Het doel van deze studie is dan ook om op een korte termijn na te gaan wat de prevalentie van HCV is in een populatie op de spoedgevallen afdeling in België.In de VS en in Europa toonden verschillende studies aan dat de prevalentie op een dienst spoedgevallen hoger is in verstedelijkte gebieden. Daarom is het dan ook interessant om deze studie uit te voeren in zowel een ziekenhuis in een grootstad (Gent) als in een ziekenhuis met eveneens een grote populatie uit landelijke gebieden (Genk - Oost Limburg).

 

Aangezien HCV te genezen is, maar de huidige therapiëen zeer duur zijn, is er veel vraag naar nieuwe data rond de prevalentie en incidentie van HCV, om beter te kunnen inschatten hoeveel behandelingen op jaarbasis zouden kunnen kosten. Dit maakt dit onderzoek dan ook noodzakelijk!

 

In een later stadium kan mits opslag van deze stalen in de biobank ook de prevalentie van hepatitis B en HIV onderzocht worden, maar ook andere seroprevalentiestudies zouden kunnen uitgevoerd worden, evenals onderzoek naar immunologie van hepatitis C.