Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

VAISMS project

Laatste wijziging: 14 januari 2022

Het verouderde aangeboren immuunsysteem als oorzaak van ziekteprogressie in multiple sclerose

 

Hoofdonderzoeker: prof. dr.Jerome Hendriks, Verantwoordelijk onderzoeker: Elien Wouters

 

Het doel van deze studie is te onderzoeken wat de impact van veroudering is op het fenotype van monocyten in patiënten met multiple sclerose (MS). Monocyten worden geïsoleerd uit bloedstalen van MS patiënten en gezonde controles van verschillende leeftijdsgroepen (I: < 45 jaar; II: 46-64 jaar; III: > 65 jaar). Het fenotype van de monocyten wordt bepaald door de expressie en secretie te meten van pro-inflammatoire en neurotrofe factoren. Daarnaast zal er ook gekeken worden naar het effect van veroudering op enerzijds de expressie van nucleaire receptoren (lever X receptoren (LXRs) en peroxisoom proliferator-geactiveerde receptoren (PPARs)) en anderzijds de fagocytaire capaciteit van monocyten.

 

Om te kijken naar het impact van omgevingsfactoren, bijvoorbeeld cytokines aanwezig in de circulatie, op het fenotype van de monocyten worden plasma stalen van de verschillende groepen verzameld en in cultuur gebracht met monocyten. Daarnaast zullen de plasma stalen ook gebruikt worden om het niveau van de endogene liganden (bijvoorbeeld oxysterolen en vetzuren) van LXRs en PPARs te bepalen.

Dit onderzoek zal leiden tot een beter inzicht in de onderliggende mechanismen van MS en zal bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe, verbeterde therapeutische strategieën voor de behandeling van MS.