Formulieren

De geldende versie van de te gebruiken formulieren kan veranderen. Daarom moet je telkens voor je een studie/collectie/projectaanvraag of een aanvraag tot uitleveren van materiaal wilt indienen bij UBiLim na te gaan of je de juiste versie van het formulier gebruikt hebt. Dit geldt ook voor de Minimale Dataset lijst.

 

Je kan de formulieren aanvragen via ...