Formulieren

De geldende versie van de te gebruiken formulieren kan veranderen. Daarom dient u telkens alvorens u een studie/collectie/project aanvraag of een aanvraag tot uitleveren van materiaal wilt indienen bij UBiLim na te gaan of u de juiste versie van het formulier gebruikt heeft. Dit geldt ook voor de Minimale Dataset lijst.

 

Je kan de formulieren aanvragen via ...