Procedure voor projectaanvraag collectie van derden

Indien het gaat om een project aanvraag waarbij stalen/gegevens uit een collectie van derden (dwz geen eigen collectie) opgevraagd worden, dient naast FO.UBI.9, ook FO.UBI.7 voor de vrijstelling van stalen/gegevens (voor de huidige versie zie Formulieren), samen met de nodige bijlages, ingediend te worden bij UBiLim en is een verdere goedkeuring van Wetenschappelijk raad en Ethisch Comité nodig. Na goedkeuring van UBiLim, Wetenschappelijk raad en Ethisch Comité kan overgegaan worden tot aanvraag van uitlevering van stalen.

 

Procedure voor projectaanvraag collectie van derden

Voor meer informatie kunt u altijd direct contact met ons opnemen.