Universitaire Biobank Limburg

JB0_3879

UBiLim is een samenwerking tussen de Universiteit Hasselt, het Ziekenhuis Oost-Limburg en het Jessa Ziekenhuis en is opgericht ter ondersteuning van het translationeel onderzoek dat door de drie partners wordt uitgevoerd. UBiLim stelt echter zijn faciliteiten ook beschikbaar voor onderzoekers van andere ziekenhuizen of onderzoeksinstellingen. De centrale opslagfaciliteit van UBiLim bevindt zich in het Jessa Ziekenhuis. Daarnaast zijn er ook opslagfaciliteiten met collecties in de partnerinstellingen Universiteit Hasselt en Ziekenhuis Oost-Limburg.

 

Het doel van UBiLim is om hoogkwalitatief lichaamsmateriaal en daaraan gekoppelde gegevens te verzamelen, te verwerken en te bewaren; en om het opgeslagen  lichaamsmateriaal beschikbaar te stellen voor een zo breed mogelijke groep van klinisch relevante onderzoeken.

Hiervoor past UBiLim de hoogste standaarden met betrekking tot het biobanken toe. Alle activiteiten van UBiLim die op de verschillende locaties worden uitgevoerd, gebeuren volgens de wet van 19/12/2008 en volgende en worden afgestemd op de (inter)nationale richtlijnen inzake biobanken en onderzoek, waaronder deze op Vlaams (Centrum voor Medische Innovatie) en Europees niveau (ESFRI, ECRIN,...).

Het beheer van stalen en gekoppelde data (collecties en projecten waartoe het behoort; toestemmingsverklaring van de donor; uitleveringen die hebben plaatsgevonden; vries-dooi cycli, etc.)  gebeurt in een Biobank Information Management System (Labvantage Biobanking). Mede dankzij dit systeem kan UBiLim de hoogste kwaliteit van dienstverlening aanbieden.

 

UBiLim bestaat uit verschillende verzamelingen van lichaamsmateriaal en gekoppelde gegevens, waarvoor de term “collectie” of “studie” wordt gebruikt. Een collectie  houdt een verzameling van lichaamsmateriaal en/of gegevens in. Deze wordt meestal aangelegd in het kader van een studie. Een studie houdteen proefopzet in voor het verzamelen van materiaal en/of gegevens in de biobank. Een studie kan bestaan uit een of meerdere projecten, die al dan niet beschreven zijn in de studie aanvraag. Een project kan ook los van een studie aangevraagd worden. In dit geval gaat het om een proefopzet voor het gebruik van materiaal en/of gegevens uit de biobank.

 

studie - collectie

Een overzicht van de huidige collecties, studies en projecten binnen UBiLim vindt u hier terug.

 

In onderstaande figuur ziet u een overzicht van de onderzoeksgebieden waartoe de studies en collecties binnen UBiLim behoren.

 

onderzoeksgebieden

 

Indien u voor een onderzoeksdoel opzoek bent naar bepaalde stalen van een bepaalde patiëntengroep of van gezonde vrijwilligers, mag u altijd contact opnemen met UBiLim.

 

UBiLim_Nederlands

provincie_limburg-logo